Comperio Analys - Login:
Comperio Analys -
tar reda på vilken kompetens ditt företag behöver - idag och i framtiden!
 
Nyhetsarkiv

2011-12-23
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar vi på Comperio alla våra kunder och partners!

2011-09-02
Koneo SQM AB förlänger samarbetet med Comperio
Som ett led i sin kvalitetssäkring vid rekrytering av ny personal har TechTeam SQM de senaste åren använt sig av Comperio Analys för att definiera teoretiska kompetensnivåer.

2011-09-01
Comperio Analys får utökad funktionalitet
Funktionaliteten i Comperio Analys kommer under hösten 2011 att utökas med möjligheten att skatta kompetenser som komplement till de testfunktioner som idag finns i verktyget.

2011-02-15
Comperio Analys webblösning utvecklas
Vi kan nu erbjuda större funktionalitet genom utvecklingen av webblösningen i Comperio Analys.

2009-02-20
Lst IT kvalitetssäkrar kompetensen
Lst IT använder Comperio Analys för att kvalitetssäkra kompetenser vid tillsättning av ny organisation.

2008-06-20
Comperio levererar MS Excel 2007 utbildning till Trollhättans Stad
Som ett nästa steg i att möta behovet av support från sina användare vid uppgradering av Microsoft Office satsar Trollhättans Stad även på utbildning av sin support/helpdesk personal inom Microsoft Excel 2007.

2008-04-10
Comperio levererar MS Word 2007 utbildning till Trollhättans Stad
För att möta behovet av support från sina användare vid uppgradering av Microsoft Office satsar Trollhättans Stad på utbildning av sin support/helpdesk personal inom Microsoft Office 2007.

2008-03-01
Nya kompetensområden i Comperio Analys
Utbudet av områden i Comperio Analys blir allt större.

2008-01-22
Comperio hjälper Saab Microwave Systems med VMware utbildning
Tillsammans med Comperio genomför Saab Microvawe Systems en anpassad utbildning i VMware

2007-12-21
God Jul och Gott Nytt År!
Comperio önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

2007-11-07
TechTeam satsar på kompetensförsörjning
Under det senaste året har Comperio arbetat nära TechTeam i utvecklandet av TechTeams process för kompetensförsörjning

2007-06-22
Kontoret stängt för semester

2007-03-05
Missa inte Expo C - Software Architecture Conference - på Ullevi
Den 23-25 april genomförs Expo C - Software Architecture Conference - på Ullevi Lounge i Göteborg. Talare är bland andra Ralph Johnson och James O. Coplien.

2007-02-20
Vänersborgs Kommun väljer Comperio Analys
Vänersborgs Kommun valt Comperio Analys för att kartlägga och kvalitetsäkra kompetensnivåer inom IT området.

2006-12-20
God Jul & Gott Nytt År!
Comperio tackar alla kunder och partners för ett gott samarbete under 2006!

2006-11-07
Välkommen till vår monter på Kompetensmässan 2006!
Den 14-15 november finns Comperio på Kompetensmässan i World Trade Center i Stockholm. Ni hittar oss i monter nummer 14.

2006-10-02
Trygg Hansa använder Comperio Analys som verktyg vid kvalitetsäkring
Som ett led i kvalitetsäkringsarbetet vid kompetensutvecklingsinsatser satsar Trygg Hansa på Comperio Analys som verktyg för att säkerställa kompetensnivåer.

2006-09-28
IT Partner Comperio AB har högsta kreditvärdighet
Enligt Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag UC AB uppfyller IT Partner Comperio AB alla kriterier för att inneha högsta kreditvärdighet.

2006-09-06
Comperio ställer ut på KompetensMässan 2006
Den 14-15 november kommer Comperio att medverka vid KompetensMässan 2006 i World Trade Center i Stockholm.

2006-08-16
Comperio och SQM utvecklar samarbetet
Efter den lyckade kompetensanalysen av SQM:s supportorganisation under förra året utvecklar nu Comperio och SQM sitt samarbete inom kompetensförsörjning

2006-08-14
IT Resurs genomför kompetensanalys med Comperio Analys
Under hösten 2006 kommer bemanningsföretaget IT Resurs att genomföra en kompetensanalys av sin personal med hjälp av Comperio Analys.

2005-11-20
Kärn Sjukhuset i Skövde (KSS) och Comperio inleder samarbete
Samarbetet innebär att Comperio kommer att stödja framtagandet av en process kring kompetensförsörjning för KSS IT enhet.

2005-11-14
Comperio hjälper Trollhättan Stad i kompetensprojekt
Comperio genomför under december månad Comperio Analys för en del av Trollhättan Stads IT personal.

2005-05-11
Välkommen in på Comperios nya hemsida!
Nu är Comperios nya hemsida klar!

2005-05-11
Comperio huvudagent för Competence Server
Comperio har tecknat ett samarbetsavtal med Grafi Technology AB och Primacy AB gällande IT-stödet Competence Server.