Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
2005-05-11

Comperio huvudagent för Competence Server
Comperio har tecknat ett samarbetsavtal med Grafi Technology AB och Primacy AB gällande IT-stödet Competence Server.

Avtalet innebär att Comperio blir huvudagent i Skandinavien för verktyget Competence Server, vars främsta uppgift är att underlätta organisationers arbete med att införa och underhålla fungerande en kompetensförsörjningsmodell.

Comperio levererar också rådgivning kring kompetensförsörjningsprocessen till kunder som väljer att arbeta med Competence Server.

Nyhetsarkiv