Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensförsörjning!
 
2005-11-14

Comperio hjälper Trollhättan Stad i kompetensprojekt
Comperio genomför under december månad Comperio Analys för en del av Trollhättan Stads IT personal.

Kompetensprojektet genomförs som ett led i att skapa ett nuläge över organisationens befintliga kompetens och belysa vilka kompetenser som behöver underhållas och förstärkas. Projektet avslutas i januari. 

Nyhetsarkiv