Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensutveckling!
 
2005-11-20

Kärn Sjukhuset i Skövde (KSS) och Comperio inleder samarbete
Samarbetet innebär att Comperio kommer att stödja framtagandet av en process kring kompetensförsörjning för KSS IT enhet.

Stora förändingar i infrastrukturen skapar nya behov av kompetens och ställer större krav på en enhetlig och övergripande syn på hur man arbetar med sin kompetensförsörjning. Att skapa en kompetensförsörjningsprocess med utgångspunkt i KSS dagligt verksamhet för att långsktligt kunna tillgodose kompetensbehovet är ett av de uttalade målen med samarbetet.

Nyhetsarkiv