Comperio Analys - Login:
Comperio Analys -
tar reda på vilken kompetens ditt företag behöver - idag och i framtiden!
 
2006-08-14

IT Resurs genomför kompetensanalys med Comperio Analys
Under hösten 2006 kommer bemanningsföretaget IT Resurs att genomföra en kompetensanalys av sin personal med hjälp av Comperio Analys.

Nyhetsarkiv