Comperio Analys - Login:
Comperio Analys -
tar reda på vilken kompetens ditt företag behöver - idag och i framtiden!
 
2006-08-16

Comperio och SQM utvecklar samarbetet
Efter den lyckade kompetensanalysen av SQM:s supportorganisation under förra året utvecklar nu Comperio och SQM sitt samarbete inom kompetensförsörjning

Genom att anpassa innehållet i Comperio Analys mer till SQM:s verksamhet kommer SQM att kunna använda Comperio Analys mer specifikt för att underlätta, inte bara vid kompetensutvecklings-insatser utan även vid till exempel rekryteringar.

Samarbetet löper under 2006 och 2007.

Nyhetsarkiv