Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensutveckling!
 
2006-10-02

Trygg Hansa använder Comperio Analys som verktyg vid kvalitetsäkring
Som ett led i kvalitetsäkringsarbetet vid kompetensutvecklingsinsatser satsar Trygg Hansa på Comperio Analys som verktyg för att säkerställa kompetensnivåer.

Genom att jämföra kompetensnivåer innan och efter genomförda kompetensutvecklingsinsatser planerar Trygg Hansa att säkerställa att investeringar inom ett kompetensområde verkligen leder till önskad kompetenshöjning. Modellen man använder till detta är Comperio Analys.

Nyhetsarkiv