Comperio Analys - Login:
Comperio Analys -
tar reda på vilken kompetens ditt företag behöver - idag och i framtiden!
 
2011-02-15

Comperio Analys webblösning utvecklas
Vi kan nu erbjuda större funktionalitet genom utvecklingen av webblösningen i Comperio Analys.

Utvecklingen av webblösningen i Comperio Analys ger nu våra kunder större funktionalitet och sökbarhet i genomförda analyser. Lösningen fungerar som en kompetensdatabas där man kan söka fram kompetenser/personer baserat på mål, önskade profiler eller resultat, men med den stora skillnaden att underlaget är resultaten från genomförda analyser istället för uppskattningar av kompetensnivåer.

Lösningen erbjuder också möjligheten att köras i utbildningsläge, vilket innebär att man kan använda lösningen betydligt bredare än tidigare för t.ex. kompetensöverföring eller intern/extern profilering.

Kontakta oss gärna för en diskussion om möjligheterna med vår nya webblösning!

Nyhetsarkiv