Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensutveckling!
 
2007-11-07

TechTeam satsar på kompetensförsörjning
Under det senaste året har Comperio arbetat nära TechTeam i utvecklandet av TechTeams process för kompetensförsörjning

Comperio har varit delaktig i detta på flera olika plan. Dels har Comperio var ett bollplank i själva modelleringen av processen, dels har TechTeam använt sig av Comperio Analys Total för att öka kontrollen över kompetensnivåerna hos sin personal. TechTeam använder Comperio Analys för att kvalitetssäkra både befintlig personal och de kandidater som söker TechTeams olika tjänster inom IT-området.

Nyhetsarkiv