Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
2008-04-10

Comperio levererar MS Word 2007 utbildning till Trollhättans Stad
För att möta behovet av support från sina användare vid uppgradering av Microsoft Office satsar Trollhättans Stad på utbildning av sin support/helpdesk personal inom Microsoft Office 2007.

Nyhetsarkiv