Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
2008-06-20

Comperio levererar MS Excel 2007 utbildning till Trollhättans Stad
Som ett nästa steg i att möta behovet av support från sina användare vid uppgradering av Microsoft Office satsar Trollhättans Stad även på utbildning av sin support/helpdesk personal inom Microsoft Excel 2007.

Nyhetsarkiv