Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
2011-09-02

Koneo SQM AB förlänger samarbetet med Comperio
Som ett led i sin kvalitetssäkring vid rekrytering av ny personal har TechTeam SQM de senaste åren använt sig av Comperio Analys för att definiera teoretiska kompetensnivåer.

Förutom kvalitetssäkringen vid rekrytering använder TechTeam SQM Comperio Analys för att löpande identifiera, säkerställa och hantera kompetenser inom hela sin organisation. Vi på Comperio tackar för det fortsatta förtroendet.

Nyhetsarkiv