Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
2011-09-01

Comperio Analys får utökad funktionalitet
Funktionaliteten i Comperio Analys kommer under hösten 2011 att utökas med möjligheten att skatta kompetenser som komplement till de testfunktioner som idag finns i verktyget.

Arbetet med kravspecifikationen för den delen av systemet är avklarat och planeringen av införandet är nu i full gång. Detta kommer att innebära stora möjligheter att samla alla typer av kompetenser inom företaget i ett och samma system som dessutom har full sökbarhet.

Nyhetsarkiv