Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
2009-02-20

Lst IT kvalitetssäkrar kompetensen
Lst IT använder Comperio Analys för att kvalitetssäkra kompetenser vid tillsättning av ny organisation.

Under våren 2009 förändras Länsstyrelsernas IT organisation från en decentraliserad struktur till en samlad enhet. I arbetet med att tillsätta de olika arbetsrollerna kommer Lst IT att använda Comperio Analys som en del i kvalitetssäkringen av kompetenser i den nya organisationen. Projektet beräknas pågå under mars och april 2009.

Nyhetsarkiv