Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensförsörjning!
 
Företaget

IT Partner Comperio AB bildades 2002 och vi har kontor vid Nya Varvet i Göteborgs hamninlopp. Direkt genom Comperio eller via partners erbjuder vi följande:

  • Rådgivning inom kompetensförsörjning
  • Kompetens Analys
  • Kompetensutveckling inom IT-området
  • IT-stöd för kompetensförsörjningsprocessen

Comperios målsättning är att hjälpa våra kunder att hitta den optimal lösningen för sin kompetensförsörjning med hänsyn tagen till sin verksamhet och sin personal. Kundnytta och kostnadseffektivitet är nyckelord i vårt erbjudande.