Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensutveckling!
 
Affärsidé

”Att som strategisk samarbetspartner inom kompetensförsörjning, hjälpa våra kunder att skapa effektiva modeller för att hantera kompetens inom organisationen. Genom rådgivning, analys och anpassad kompetensutveckling säkerställa rätt kompetens för kundens verksamhet.”