Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
Rådgivning

Hur gör man för att lyckas fullt ut i visionen om att säkerställa de olika kompetenser inom en organisation som just Er verksamhet kräver? Hur kan man skapa, kommunicera och underhålla en process som har den livskraft som krävs för att fortgå och kontinuerligt ge näring åt en organisation och affärsidé?

Det vi talar om är den kanske viktigaste frågan för ett företags långsiktiga överlevnad - kompetensen hos dess medarbetare.

Comperio hjälper Er att skapa en modell för att hantera kompetensförsörjningen inom organisationen, baserat på de förutsättningar som just Er organisation har.

Kontakta oss så berättar vi mer!