Comperio Analys - Login:
Comperio Analys -
tar reda på vilken kompetens ditt företag behöver - idag och i framtiden!
 
Verktyg

För att underlätta arbetet med att skapa, kommunicera och underhålla en process för kompetensförsörjning kan man använda olika verktyg. De modeller eller IT-stöd man använder sig av bör dock vara anpassade för ändamålet.

Istället för att försöka passa in en process i ett verktyg som egentligen primärt är tänkt för någonting annat, så kan Comperio hjälpa Er att hitta lösningar som är anpassade att hantera just kompetensförsörjning.