Comperio Analys - Login:
Competence Server -
IT-stödet som underlättar ditt arbete!
 
Competence Server

För att lyckas i arbetet med att skapa, driva och underhålla företagets kompetensförsörjningsprocess är ett effektivt IT-stöd en mycket viktig faktor. Competence Server är ett IT-stöd som är helt anpassat för att hantera den processen, och verktyget används idag bland annat av Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Vid utvecklandet av Competence Server har ramarna i den svenska standarden SS624070 - ledningssystem för kompetensförsörjning – varit en av de tongivande referenserna.

Saker som hantering av medarbetarsamtal, kompetensutvecklingsplaner och målsättningar för individer och grupper samt effektiva rapporter är bara en del av de funktioner som Competence Server löser.

Ladda ned Competence Server (PDF-fil)